Vendosni të dhënat e kartës për pagesën


16 shifrat në anën e përparme të kartelës.

3 shifrat e fundit prapa kartelës tuaj.

Shënim : Faqja që ju shikoni mund të jetë verifikimi i pagesës nëpërmjet lëshuesit të kartës


Kthehuni në faqen e internetit të tregtarit (pa përfunduar pagesën)